1.85. Sprawdź, czy suma czterech kolejnych liczb całkowitych niepodzielnych przez 5 jest podzielna: a) przez 5 b) przez 10 c) przez 20

1.85. Sprawdź, czy suma czterech kolejnych liczb całkowitych niepodzielnych przez 5 jest podzielna: a) przez 5 b) przez 10 c) przez 20