1.86. Dane są dwie kolejne liczby całkowite a i b, gdzie g < b . Liczba a w wyniku podzielenia przez 5 daje resztę 3. Wyznacz resztę z podzielenia liczby 3(a + b) : a) przez 30

1.86. Dane są dwie kolejne liczby całkowite a i b, gdzie g < b . Liczba a w wyniku podzielenia przez 5 daje resztę 3. Wyznacz resztę z podzielenia liczby 3(a + b) : a) przez 30