1.87. Sprawdź, czy suma a) 325 b) przez 15 trzech kolejnych liczb b) 273 c) przez 10 całkowitych może być równa: c) 420

1.87. Sprawdź, czy suma a) 325 b) przez 15 trzech kolejnych liczb b) 273 c) przez 10 całkowitych może być równa: c) 420