1.88. Sprawdź, czy suma trzech kolejnych liczb całkowitych nieparzystych równa: a) 132 b) 521 Przypomnienie i o równaniach c) 315 uzupełnienie wiadomości

1.88. Sprawdź, czy suma trzech kolejnych liczb całkowitych nieparzystych równa: a) 132 b) 521 Przypomnienie i o równaniach c) 315 uzupełnienie wiadomości