1.89. Dziedziną równania jest zbiór R. Sprawdź, czy podane obok dane równanie: a) 2 – x ^ 2 = 3x + 4 – 2, – 1, 0 c) (x ^ 2 – 2)/(x ^ 2 + 2) = 0 – sqrt(2), 0, 1 b) d) liczby spełniają 27 + x ^ 3 = 3 – x – 3, 1, 3 sqrt((x ^ 4 + 1)/68) = 0, 25x – 2, 1, 2

 1.89. Dziedziną równania jest zbiór R. Sprawdź, czy podane obok dane równanie: a) 2 – x ^ 2 = 3x + 4 – 2, – 1, 0 c) (x ^ 2 – 2)/(x ^ 2 + 2) = 0 – sqrt(2), 0, 1 b) d) liczby spełniają 27 + x ^ 3 = 3 – x – 3, 1, 3 sqrt((x ^ 4 + 1)/68) = 0, 25x – 2, 1, 2