1.90. Dziedzina równania jest zbiór R. Wyznacz zbiór rozwiązań tego równania. a) 2x = 3x d) x ^ 2 = – 9 g) (x + 1) ^ 2 = 0 b) 3(x + 2) = 0 e) (x + 5)(x + 5) = 0 h) x ^ 2 = 2 c) (x – 7) ^ 2 = 0 f) x ^ 2 + 1 = 0

1.90. Dziedzina równania jest zbiór R. Wyznacz zbiór rozwiązań tego równania. a) 2x = 3x d) x ^ 2 = – 9 g) (x + 1) ^ 2 = 0 b) 3(x + 2) = 0 e) (x + 5)(x + 5) = 0 h) x ^ 2 = 2 c) (x – 7) ^ 2 = 0 f) x ^ 2 + 1 = 0