1.91. Dziedziną równania jest zbiór R. Wyznacz zbiór rozwiązań tego równania. a) x(x – 4) = 0 d) 2x ^ 2 * (x ^ 2 – 64) = 0 b) (x + 11)(x – 9) = 0 e) (x ^ 2 – 7)(x ^ 2 + 81) = 0

1.91. Dziedziną równania jest zbiór R. Wyznacz zbiór rozwiązań tego równania. a) x(x – 4) = 0 d) 2x ^ 2 * (x ^ 2 – 64) = 0 b) (x + 11)(x – 9) = 0 e) (x ^ 2 – 7)(x ^ 2 + 81) = 0