1.84. Wyznacz te wartości parametru m (m in R) , dla których liczby: 4(2 ^ m + 1) 2 ^ m – 2, 9(2 ^ m + 1) sa kolejnymi początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu. 10.2 geometrycznego (a n )

1.84. Wyznacz te wartości parametru m (m in R) , dla których liczby: 4(2 ^ m + 1) 2 ^ m – 2, 9(2 ^ m + 1) sa kolejnymi początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu. 10.2 geometrycznego (a n )

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz