1.83. Dla pewnej wartości x liczby: 1/(4 ^ x + 11), 2 ^ x – 1 1,16 16 ^ x – 13 sa kolejnymi początko wymi wyrazami nieskończonego ciągu geometrycznego (a n ) . a) Wyznacz x. b) Napisz wyraz ogólny ciągu (a n ) .

1.83. Dla pewnej wartości x liczby: 1/(4 ^ x + 11), 2 ^ x – 1 1,16 16 ^ x – 13 sa kolejnymi początko wymi wyrazami nieskończonego ciągu geometrycznego (a n ) . a) Wyznacz x. b) Napisz wyraz ogólny ciągu (a n ) . 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz