1.82. Dla pewnej wartości x liczby: 3 + 2, . 3 ^ (2x) – 54 są trzema kolejnymi początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego. Wyznacz x oraz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu.

1.82. Dla pewnej wartości x liczby: 3 + 2, . 3 ^ (2x) – 54 są trzema kolejnymi początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego. Wyznacz x oraz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz