1.87. Zapoznaj się z poniższą definicją, a następnie wykonaj ćwiczenia. ,,Punkt O nazywamy środkiem symetrii figury F wtedy, gdy obrazem figury F w symetrii środkowej względem punktu O jest ta sama figura, czyli S otimes (F)=F Figury, które mają środek symetrii nazywamy figurami środkowosymetrycznymi.” 1) Wśród a) poniższych figur znajdują się figury środkowosymetryczne. Wskaż je. b) 8 trójkąt równoboczny prosta c) B romb 26 2) Podaj przykład figury geometrycznej, która ma jeden środek symetrii, i figury symetrii. , wiele środków symetrii 3) Narysuj dwie figury, które mają jednocześnie oś symetrii i środek

1.87. Zapoznaj się z poniższą definicją, a następnie wykonaj ćwiczenia. ,,Punkt O nazywamy środkiem symetrii figury F wtedy, gdy obrazem figury F w symetrii środkowej względem punktu O jest ta sama figura, czyli S otimes (F)=F Figury, które mają środek symetrii nazywamy figurami środkowosymetrycznymi.” 1) Wśród a) poniższych figur znajdują się figury środkowosymetryczne. Wskaż je. b) 8 trójkąt równoboczny prosta c) B romb

26 2) Podaj przykład figury geometrycznej, która ma jeden środek symetrii, i figury symetrii. , wiele środków symetrii 3) Narysuj dwie figury, które mają jednocześnie oś symetrii i środek