1.92. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(-x).

1.92. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(-x).