...

1. Kąt a znajduje się w układzie współrzędnych w położeniu standardowym. Punkt P(- 5, 12) należy do drugiego ramienia tego kąta. Zatem: A. cos a = – 5/13 B. sin alpha = – 12/13 C . tg * alpha = – 5/12 D. ctg * alpha = – 12/5

1. Kąt a znajduje się w układzie współrzędnych w położeniu standardowym. Punkt P(- 5, 12) należy do drugiego ramienia tego kąta. Zatem: A. cos a = – 5/13 B. sin alpha = – 12/13 C . tg * alpha = – 5/12 D. ctg * alpha = – 12/5 

Zobacz!