6.1. Oblicz długość odcinka AB, jeśli: a) A(3, 7) , B(- 8, 7); B(- 7, – 6) c) A(1, 9) e) A(sqrt(5) + 2, sqrt(5)), B(1, – 1)

6.1. Oblicz długość odcinka AB, jeśli: a) A(3, 7) , B(- 8, 7); B(- 7, – 6) c) A(1, 9) e) A(sqrt(5) + 2, sqrt(5)), B(1, – 1)