6.2. Wyznacz b) A(- 5, – 2) , B(- 5, 7) d) A(10, 6), B(4, 0) 1) A(3 1 3 ,-5),B( 2 3 ,-3). współrzędne środka odcinka AB, jeśli: a) A(0, 4), B(- 2, 0) c) A(4, – 1) , B(- 10, 9) b) A(- 3, 1), B(3, 5) d) A(sqrt(2), – 3), B(sqrt(2), 7)