...

6.3. Dane są dwa wierzchołki równoległoboku ABCD i punkt P przecięcia się przekątnych. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku, jeśli: a) A(- 3, 5); B(- 2, – 1) Narysuj równoległobok b) B(4, – 2), C(2, 7), P(- 1, 2) , P(3, 1) ABCD w układzie współrzędnych.

6.3. Dane są dwa wierzchołki równoległoboku ABCD i punkt P przecięcia się przekątnych. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku, jeśli: a) A(- 3, 5); B(- 2, – 1) Narysuj równoległobok b) B(4, – 2), C(2, 7), P(- 1, 2) , P(3, 1) ABCD w układzie współrzędnych.

Zobacz!