...

6.4. Dane są trzy wierzchołki równoległoboku ABCD. Oblicz współrzędne czwar tego wierzchołka oraz współrzędne punktu P przecięcia przekątnych, jeśli: a) A(4, 1), B(2, 6); C(- 8, 3) b) A(- 5, – 2), B(3, 1), D(- 2, 5) Narysuj równoległobok ABCD w układzie współrzędnych.

6.4. Dane są trzy wierzchołki równoległoboku ABCD. Oblicz współrzędne czwar tego wierzchołka oraz współrzędne punktu P przecięcia przekątnych, jeśli: a) A(4, 1), B(2, 6); C(- 8, 3) b) A(- 5, – 2), B(3, 1), D(- 2, 5) Narysuj równoległobok ABCD w układzie współrzędnych.

Zobacz!