6.5. Oblicz długości przekątnych równoległoboku ABCD, jeśli: a) A(5, 1) , B(8, – 3), c(3, 9) b) A(- 4, – 5), B(5, – 3), D(- 3, 3) 6.6. Oblicz długości boków równoległoboku ABCD, jeśli dane są dwa jego wierz chołki i punkt P przecięcia się przekątnych. a) A(4, – 6), B(9, – 6), P(7, – 2) b) A(- 3, – 5), P(2, – 1), D(- 1, 3)

 6.5. Oblicz długości przekątnych równoległoboku ABCD, jeśli: a) A(5, 1) , B(8, – 3), c(3, 9) b) A(- 4, – 5), B(5, – 3), D(- 3, 3) 6.6. Oblicz długości boków równoległoboku ABCD, jeśli dane są dwa jego wierz chołki i punkt P przecięcia się przekątnych. a) A(4, – 6), B(9, – 6), P(7, – 2) b) A(- 3, – 5), P(2, – 1), D(- 1, 3)