...

1. Niech A oznacza zbiór wszystkich liczb naturalnych podzielnych przez 4, które są nie większe od 16. Wówczas: A. A=\ 4,8,12,16\ B. A=\ 0,4,8,12\ subset C,A=\ 0,4,8,12,16\ D. A=\ 4,8,12\

1. Niech A oznacza zbiór wszystkich liczb naturalnych podzielnych przez 4, które są nie większe od 16. Wówczas: A. A=\ 4,8,12,16\ B. A=\ 0,4,8,12\ subset C,A=\ 0,4,8,12,16\ D. A=\ 4,8,12\ 

Zobacz!