2. Niech A=\ 3,5,7,9\ , B=\ 1,2,3,4,5\ . Wówczas A. A-B= emptyset B. A-B=\ 1,2,4\ ] C.A-B=\ 7,9\ ) D. A-B=\ 1,2,4,7,9\ całkowitych podzielnych przez 3; B- zbiór liczb natu

2. Niech A=\ 3,5,7,9\ , B=\ 1,2,3,4,5\ . Wówczas A. A-B= emptyset B. A-B=\ 1,2,4\ ] C.A-B=\ 7,9\ ) D. A-B=\ 1,2,4,7,9\ całkowitych podzielnych przez 3; B- zbiór liczb natu