...

3. Niech A oznacza zbiór liczb ralnych podzielnych przez 2. Wówczas zbiór A cap B oznacza: A. zbiór liczb całkowitych podzielnych przez 6 B. zbiór liczb naturalnych podzielnych przez 6 C. zbiór liczb naturalnych podzielnych D. zbiór liczb całkowitych podzielnych przez 2 lub przez 3 przez 2 lub przez 3.

3. Niech A oznacza zbiór liczb ralnych podzielnych przez 2. Wówczas zbiór A cap B oznacza: A. zbiór liczb całkowitych podzielnych przez 6 B. zbiór liczb naturalnych podzielnych przez 6 C. zbiór liczb naturalnych podzielnych D. zbiór liczb całkowitych podzielnych przez 2 lub przez 3 przez 2 lub przez 3.

Zobacz!