1. Wykresem funkcji kwadratowej y = 2x ^ 2 – 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych: A. (2, – 3) B. (- 3, 0) C. (1, – 3)

1. Wykresem funkcji kwadratowej y = 2x ^ 2 – 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych: A. (2, – 3) B. (- 3, 0) C. (1, – 3)