3.173. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 30, a suma kwadratów dłu gości wszystkich boków trójkąta wynosi 338. Wyznacz wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną.

3.173. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 30, a suma kwadratów dłu gości wszystkich boków trójkąta wynosi 338. Wyznacz wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną.