3.172. W kwadrat ABCD o boku 7 cm wpi sano kwadrat MNPR tak, że punkty M, N P, R należą odpowiednio do boków AB, BC, DC oraz AD. Wiedząc, jest równe 25 cm ^ 2 oblicz długości odcinków, na jakie punkty M, N, P, R podzieliły boki że pole kwadratu MNPR kwadratu ABCD.

3.172. W kwadrat ABCD o boku 7 cm wpi sano kwadrat MNPR tak, że punkty M, N P, R należą odpowiednio do boków AB, BC, DC oraz AD. Wiedząc, jest równe 25 cm ^ 2 oblicz długości odcinków, na jakie punkty M, N, P, R podzieliły boki że pole kwadratu MNPR kwadratu ABCD.