10. Dane są przedziały A= langle0,7),B=(3,9) ic C = (5, 10) . Najmniejszą liczbą naturalną należąca do zbioru B-(A cap C) jest liczba: A. O B. 4 C.

10. Dane są przedziały A= langle0,7),B=(3,9) ic C = (5, 10) . Najmniejszą liczbą naturalną należąca do zbioru B-(A cap C) jest liczba: A. O B. 4 C.