11. Jeśli w wyniku podzielenia liczby dzieląc liczbę 4a przez 10 otrzymamy resztę: B. 3 C. 4 całkowitej a A. 2

11. Jeśli w wyniku podzielenia liczby dzieląc liczbę 4a przez 10 otrzymamy resztę: B. 3 C. 4 całkowitej a A. 2