...

10. Miasto A leży na równoležniku 20° szerokości geograficznej północnej Jeżeli przyjmiemy, że Ziemia jest kulą o promieniu R, gdzie R = 6300 km oraz 3, to odległość d miasta A od równika (zobacz rysunek obok) jest w przybliżeniu równa. 20 A. 1050 km B 2100 km D. 4200 km Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6. Równik € 3150 km

10. Miasto A leży na równoležniku 20° szerokości geograficznej północnej Jeżeli przyjmiemy, że Ziemia jest kulą o promieniu R, gdzie R = 6300 km oraz 3, to odległość d miasta A od równika (zobacz rysunek obok) jest w przybliżeniu równa. 20 A. 1050 km B 2100 km D. 4200 km Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6. Równik € 3150 km

Zobacz!