10. Wskaż nierówność fałszywą: A. log0, 5 3 < log0, 5 5 C. (0, 1) ^ sqrt(5) < (0, 1) ^ sqrt(3) B. (sqrt(2)) ^ 3 < (sqrt(2)) D. Og 4 3

10. Wskaż nierówność fałszywą: A. log0, 5 3 < log0, 5 5 C. (0, 1) ^ sqrt(5) < (0, 1) ^ sqrt(3) B. (sqrt(2)) ^ 3 < (sqrt(2)) D. Og 4 3<log 4 5 Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6.