11. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej f(x) = – 4 * (x – 0, 5) ^ 2 + 8 . a) Podaj współrzędnej wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f. D wyznacz współrzędne punktu wspólnego wykresu tej funkcji c) Doprowadź wzór funkcji do postaci ogólnej. i osi rzędnych.

11. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej f(x) = – 4 * (x – 0, 5) ^ 2 + 8 . a) Podaj współrzędnej wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f. D wyznacz współrzędne punktu wspólnego wykresu tej funkcji c) Doprowadź wzór funkcji do postaci ogólnej. i osi rzędnych.