12. Doprowadź wzór funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej i wyznacz miejsca zerowe tej funkcji. a) y = 2x ^ 2 – 28x + 98 b) y = – x ^ 2 + 10x

12. Doprowadź wzór funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej i wyznacz miejsca zerowe tej funkcji. a) y = 2x ^ 2 – 28x + 98 b) y = – x ^ 2 + 10x