13. Podaj dwa przykłady funkcji kwadratowych, które i zapisz wzory tych funkcji w postaci kanonicznej. c) y = 9x ^ 2 + 6x – 3 nie mają miejsc zerowych

13. Podaj dwa przykłady funkcji kwadratowych, które i zapisz wzory tych funkcji w postaci kanonicznej. c) y = 9x ^ 2 + 6x – 3 nie mają miejsc zerowych