14. Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej podaj zbiór wartości tej funkcji, równanie osi symetrii paraboli będącej jej wykresem oraz mak symalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca, malejąca. b) f(x) = (x – 1) ^ 2 – 4 c) f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 3x + 2 1/2 a) f(x) = 8 – 2x ^ 2

14. Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej podaj zbiór wartości tej funkcji, równanie osi symetrii paraboli będącej jej wykresem oraz mak symalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca, malejąca. b) f(x) = (x – 1) ^ 2 – 4 c) f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 3x + 2 1/2 a) f(x) = 8 – 2x ^ 2