15. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f. Odczytaj z wykresu własności tej funkcji. a) f(x) = – 2x ^ 2 + 2 al b) f(x) = (x + 1) ^ 2 – 4 c) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 + 3x – 4 1/2

15. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej f. Odczytaj z wykresu własności tej funkcji. a) f(x) = – 2x ^ 2 + 2 al b) f(x) = (x + 1) ^ 2 – 4 c) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 + 3x – 4 1/2