16. Rozważamy wszystkie prostokąty, których obwód jest równy 12. Niech x ozna cza długość jednego z boków takiego prostokąta. a) Wyznacz wzór funkcji określającej pole prostokąta w zależności od xi podaj jej dziedzinę. b) Naszkicuj wykres tej funkcji. c) Czy funkcja pola przyjmuje wartość największą? Jeśli tak, to podaj tę wartość. d) Oblicz długość x, dla której pole prostokąta jest równe 5.

16. Rozważamy wszystkie prostokąty, których obwód jest równy 12. Niech x ozna cza długość jednego z boków takiego prostokąta. a) Wyznacz wzór funkcji określającej pole prostokąta w zależności od xi podaj jej dziedzinę. b) Naszkicuj wykres tej funkcji. c) Czy funkcja pola przyjmuje wartość największą? Jeśli tak, to podaj tę wartość. d) Oblicz długość x, dla której pole prostokąta jest równe 5.