17. Naszkicuj wykres funkcji f(x)= 5 x , a) Podaj wszystkie pary liczb b) Wyznacz gdzie x in R-\ 0\ całkowitych, spełniające równanie xy = 5 . zbiór argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 1.

17. Naszkicuj wykres funkcji f(x)= 5 x , a) Podaj wszystkie pary liczb b) Wyznacz gdzie x in R-\ 0\ całkowitych, spełniające równanie xy = 5 . zbiór argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 1.