18. Kacper pociął sznur na pewną liczbę kawałków równej długości. Gdyby liczba kawałków była o 3 większa, to każdy kawałek byłby o 5 cm krótszy. Gdyby liczba ka wałków była o 2 mniejsza, to każdy kawałek byłby o 5 cm dłuższy. Na ile kawałków Kacper pociął sznur? Jaką długość miał sznur przed pocięciem go na kawałki?

18. Kacper pociął sznur na pewną liczbę kawałków równej długości. Gdyby liczba kawałków była o 3 większa, to każdy kawałek byłby o 5 cm krótszy. Gdyby liczba ka wałków była o 2 mniejsza, to każdy kawałek byłby o 5 cm dłuższy. Na ile kawałków Kacper pociął sznur? Jaką długość miał sznur przed pocięciem go na kawałki?