11. Kwadrat liczby x jest o 1 większy od kwadratu liczby x pomniejszonej o 1. Zatem: A. x = 0 B. 9 < x < 1 C. x = 1 D. x > 1

11. Kwadrat liczby x jest o 1 większy od kwadratu liczby x pomniejszonej o 1. Zatem: A. x = 0 B. 9 < x < 1 C. x = 1 D. x > 1