...

12. Zbiorem rozwiązań nierówności (x – 3)(x + 2) <= x(x + 2) jest: A. zbiór pusty C. przedział - infty,3 rangle B. przedział (-2,+ infty) D. zbiór liczb rzeczywistych

12. Zbiorem rozwiązań nierówności (x – 3)(x + 2) <= x(x + 2) jest: A. zbiór pusty C. przedział – infty,3 rangle B. przedział (-2,+ infty) D. zbiór liczb rzeczywistych 

Zobacz!