13. Wyrażenie x ^ 2 – (2x + 3) ^ 2 po rozłożeniu na czynniki ma postać: A. 3(3 – x) * (x + 1)

13. Wyrażenie x ^ 2 – (2x + 3) ^ 2 po rozłożeniu na czynniki ma postać: A. 3(3 – x) * (x + 1)