...

11. Niech dana będzie funkcja ƒ określona w zbiorze R. A. Jeśli funkcja ƒ jest ciągła i rosnąca w zbiorze R, to jest różniczkowalna w zbiorze Rif'(x) > 0 dla każdej liczby x = R B. Jeśli funkcja ƒ jest ciągła i rosnąca w zbiorze R, to jest różniczkowalna w zbiorze Rif'(x) = 0 dla każdej liczby x = R. C. Jeśli funkcja ƒ jest różniczkowalna i rosnąca w zbiorze R, to f'(x) > O dla każdej liczby x € R. D. Jeśli funkcja ƒ jest różniczkowalna i rosnąca w zblorze R, to f'(x) > 0 dla każdej liczby X E R. 168

11. Niech dana będzie funkcja ƒ określona w zbiorze R.

A. Jeśli funkcja ƒ jest ciągła i rosnąca w zbiorze R, to jest różniczkowalna w zbiorze Rif'(x) > 0 dla każdej liczby x = R

B. Jeśli funkcja ƒ jest ciągła i rosnąca w zbiorze R, to jest różniczkowalna w zbiorze Rif'(x) = 0 dla każdej liczby x = R.

C. Jeśli funkcja ƒ jest różniczkowalna i rosnąca w zbiorze R, to f'(x) > O dla każdej liczby x € R.

D. Jeśli funkcja ƒ jest różniczkowalna i rosnąca w zblorze R, to f'(x) > 0 dla każdej liczby X E R.

168

Zobacz!