11. Proste kil, opisane odpowiednio równaniami cinają się w punkcie o współrzędnych: A. (- 2, 7) x + y = 5 B. (7, – 2) C. (- 1, – 6) oraz x – 2y = 11 D. (6, – 1)

11. Proste kil, opisane odpowiednio równaniami cinają się w punkcie o współrzędnych: A. (- 2, 7) x + y = 5 B. (7, – 2) C. (- 1, – 6) oraz x – 2y = 11 D. (6, – 1)