12. Wskaż parę równań, które opisują dwie proste równoległe: A. x – y = 2, y – x = 1 C. x – 2y = 0 , y = 2x B. x + y = 2 , x – y = 2 D. x = 1 , y = 2

12. Wskaż parę równań, które opisują dwie proste równoległe: A. x – y = 2, y – x = 1 C. x – 2y = 0 , y = 2x B. x + y = 2 , x – y = 2 D. x = 1 , y = 2