13. Różnica dwóch liczb naturalnych xi y jest równa 19. Jeśli większą liczbę podzie. limy przez mniejszą y, to otrzymamy iloraz 2 i resztę 3. Który układ równań opisuje warunki zadania? A. x – y = 19, \qquad x = 3y + 2 B. x = y + 19, \qquad x = 2y + 3 C. y – x – 19, \qquad x = 2y + 3 D. y – x + 19, \qquad x = 3y + 2

13. Różnica dwóch liczb naturalnych xi y jest równa 19. Jeśli większą liczbę podzie. limy przez mniejszą y, to otrzymamy iloraz 2 i resztę 3. Który układ równań opisuje warunki zadania? A. x – y = 19, \qquad x = 3y + 2 B. x = y + 19, \qquad x = 2y + 3 C. y – x – 19, \qquad x = 2y + 3 D. y – x + 19, \qquad x = 3y + 2