14. Obwód trójkąta prostokątnego równoramiennego jest równy 4. Jeśli x oznacza długość przyprostokątnej, zaś – długość przeciwprostokątnej tego trójkąta, to za leżności między xiy opisuje układ równań: A. (x+ + 2 * y = 4 W2y 2y – x = 0 B. 2x+y=4\\ sqrt 3x-y=0 2x + y = 4, \qquad sqrt(2) * x – y = 0 C

14. Obwód trójkąta prostokątnego równoramiennego jest równy 4. Jeśli x oznacza długość przyprostokątnej, zaś – długość przeciwprostokątnej tego trójkąta, to za leżności między xiy opisuje układ równań: A. (x+ + 2 * y = 4 W2y 2y – x = 0 B. 2x+y=4\\ sqrt 3x-y=0 2x + y = 4, \qquad sqrt(2) * x – y = 0 C