15. Rozwiązaniem układu równań 3 (1 3/4, – 2 1/4) B. D. x + y = 0, 5 ^ – 1, \qquad x – y = log1 81 jest para liczb: – (3,-1 C. (3, – 1) x + 2y = 4, \qquad sqrt(3) * x – y = 0 D. (- 3, 5) 15. A. (- 1, 3) , prze

15.Rozwiązaniem układu równań 3 (1 3/4, – 2 1/4) B. D. x + y = 0, 5 ^ – 1, \qquad x – y = log1 81 jest para liczb: – (3,-1 C. (3, – 1) x + 2y = 4, \qquad sqrt(3) * x – y = 0 D. (- 3, 5) 15. A. (- 1, 3) , prze