16. Wykaż, że para liczb (sqrt(3) – 2, sqrt(3) + 2) spełnia równanie x sqrt 3 +2 + y sqrt 3 -2 =-14.

16. Wykaż, że para liczb (sqrt(3) – 2, sqrt(3) + 2) spełnia równanie x sqrt 3 +2 + y sqrt 3 -2 =-14.