17. Wyznacz liczbę a, dla której para liczb (2, – sqrt(8)) spełnia równanie 3x – ay = 2

17. Wyznacz liczbę a, dla której para liczb (2, – sqrt(8)) spełnia równanie 3x – ay = 2