11. Wykres funkcji liniowej y = ax + b przechodzi przez I, III i IV ćwiartkę układu współrzędnych, jeśli: A J > 0ib < 0 B. a > 0ib > 0 C. a < 0ib < 0 D. a < 0ib > 0

11. Wykres funkcji liniowej y = ax + b przechodzi przez I, III i IV ćwiartkę układu współrzędnych, jeśli: A J > 0ib < 0 B. a > 0ib > 0 C. a < 0ib < 0 D. a < 0ib > 0