13. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f określonej w prze dziale (- 5, 8) . -2 -1 0 y = f(x) ) -3 -2 -1 5 8 Wskaż zdanie fałszywe: A. Suma najmniejszej i największej wartości funkcji f jest równa 0. B. Funkcja f przyjmuje wartości nieujemne wtedy i tylko wtedy, gdy x in langle-5,-4 rangle cup langle5,8\ C. Wartość funkcji f dla argumentu sqrt(26) jest ujemna. D. f(sqrt(2) – 1) = f(- 1 – sqrt(2)) f(x) = (4kx – 5k – 1)/(x ^ 2 + 1) należy punkt P(- 1, 8 1/2)

13. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f określonej w prze dziale (- 5, 8) . -2 -1 0 y = f(x) ) -3 -2 -1 5 8 Wskaż zdanie fałszywe: A. Suma najmniejszej i największej wartości funkcji f jest równa 0. B. Funkcja f przyjmuje wartości nieujemne wtedy i tylko wtedy, gdy x in langle-5,-4 rangle cup langle5,8\ C. Wartość funkcji f dla argumentu sqrt(26) jest ujemna. D. f(sqrt(2) – 1) = f(- 1 – sqrt(2)) f(x) = (4kx – 5k – 1)/(x ^ 2 + 1) należy punkt P(- 1, 8 1/2)