12. Funkcja h(x)=log 0,2 (x+25). , gdzie x in(-25,+ infty) , dla argumentu O przyjmuje wartość: A. -2 B. 25 C. D. 2 1/5

12. Funkcja h(x)=log 0,2 (x+25). , gdzie x in(-25,+ infty) , dla argumentu O przyjmuje wartość: A. -2 B. 25 C. D. 2 1/5